De stille hunkering van Yang naar Yin.

18-02-2024

Soms loopt het leven voor de wilde vrouw vanaf het begin verkeerd. Veel vrouwen hadden ouders die zich bij het bezien van hun kind afvroegen hoe dit vreemde wezentje hun gezin had weten binnen te dringen... Meisjes die een sterke instinctieve natuur aan de dag leggen, hebben in hun jeugd vaak zwaar te lijden. Vanaf hun babytijd worden ze beteugeld en krijgen ze te horen dat ze eigenwijs en onfatsoenlijk zijn. Hun wilde natuur is vroeg zichtbaar. Ze zijn nieuwsgierig, kunstzinnig en hebben allerlei milde excentriciteiten die de basis vormen van hun creativiteit… In het algemeen begint hun vroege verbanning geheel buiten hun schuld en wordt deze verergerd door het onbegrip en de wreedheid als gevolg van de onnozelheid of moedwillige kwaadaardigheid van anderen. Het meisje begint dan te geloven dat de negatieve beelden over haarzelf die haar familieleden en culturele omgeving naar haar terugkaatsen niet alleen volkomen waar zijn. Het meisje begint te geloven dat ze zwak, lelijk en onaanvaardbaar is en dat ze aan deze waarheid niets kan veranderen, hoe hard ze ook haar best doet het tegendeel te bewijzen… Het aanpassende kind lijdt. De dwang om geschikt te zijn kan het kind verjagen of tot een heimelijk bestaan dwingen of haar lange tijd doen ronddolen op zoek naar een plaats waar ze voedsel en rust kan vinden…- Uit De Ontembare Vrouw van C. Pinkola Estés.

Mijn wilde natuur kwam in ballingschap in de beste bedoeling van school en familie om aan te sluiten bij een economisch gerichte cultuur die mij welvarend zou maken. Maar mijn aangeboren Yin-kwaliteiten sloten niet aan bij die heersende Yang-cultuur. Om afwijzing te vermijden, zette ik mijn inlevingsvermogen in om het Yang-samenleven te plezieren en te behagen. Ik voelde haarfijn aan wat de ander nodig had. Voor het welzijn van Yang verliet ik mijn Yin. Ik ondermijnde mijn gevoel, mijn sensualiteit, mijn passie, mijn stilte, mijn inspiratie, mijn kleur, mijn alles. Want als gevoelsmens werd ik geboren in een excessieve Yang-wereld die mij niet de invulling gaf waar ikzelf naar verlangde. Ik kreeg niets aangeboden waar ik enthousiast van werd. Dit is mijn grootste vrouwelijke pijn. Dat gemis erkennen is mijn eerste stap naar verlossing uit de houdgreep van een verstoorde cultuur die niet aansluit bij mijn bronenergie als gevoelsmens. Ik heb lang om erkenning gevraagd en besef nu pas dat de buitenwereld mij nooit zal geven waar ik echt naar verlang.  

Ik kan het alleen mezelf geven.

Het is niet zo dat mij familie fout is. Ze zijn verre van verkeerd, ze zijn vooral bezorgd. Het is niet dat ons onderwijs mis is, het onderwijs is eenzijdig gericht op alles behalve intuïtieve vorming. De economie is niet slecht, wel oppervlakkig in een quick-fix staatshuishoudkunde. De cultuur is niet dwaas, eerder bekrompen in kleinburgerlijk denken. Mensen zijn niet boosaardig, er is ons enkel tekortgedaan aan ontwikkeling in Yin. Stromingen met veel Yin energie zijn millennia onderdrukt door heersende vormen die sterk Yang-gericht zijn. Niet eens in zuivere Yang als beschermer van aarde, mens en dier. Yin van de Kelten, Native Americans, de Inuït, Aboriginals en het Taoïsme werd eeuwenlang  verdrongen, omdat heersers geen grip kregen op hun Yin-manier van leven. Taoïsten zagen ambitie en macht als iets lachwekkends, want je kunt beter met de kracht van de natuur werken dan er controle over proberen te krijgen. De Yang in onze maatschappij mist nog steeds aan Yin maar is te waanwijs om het toe te geven. Het marktdenken blijft dominant het vrouwelijk beginsel afwijzen. Het vrouwelijk beginsel in vrouwen en in mannen, want ook mannen hebben Yin in zich. 

Yin dat het gevoelen kan toevoegen aan onderwijs. Yin dat de economie diepgang en duurzaamheid kan geven. Aan het leven zin en plezier. Aan het hoofd koppelt ze het hart. Aan het contactloze voegt ze het contact-volle. Aan het doen schakelt ze het zijn. Het tamme verenigt ze met het wilde. Ze last het onbekende aan het bekende. Aan het stugge paart ze het sensuele. Het starre verbindt ze met het beweeglijke. Het strakke vermengt ze met het creatieve. In het oude mêleert ze het nieuwe. De kloktijd combineert ze met het tijdloze. In de versnelling brengt ze verlangzaming. Aan droge leerstof vertelt ze mystieke verhalen. Al dat en nog meer, is Yin. Yang kan niet zonder Yin. Yin heeft ook Yang nodig om in evenwicht te blijven. Yang schept veilige kaders waarbinnen ze vrijuit kan gaan. Yang is de centrifugerende  kracht die haar in het hier en nu houdt. Yang geeft haar doeltreffendheid. Het brengt haar assertiviteit. Het leidt haar naar een resultaat. Yang in zijn zuivere vorm is als de zonzijde van de berghelling. Het zonlicht die haar maan laat weerschijnen. Beide polariteiten hebben elkaar nodig in een evenwichtig aanvullend geheel.

We zijn goed op weg in het herstellen van vrouwelijke kwaliteiten in vrouwen en mannen. Yin-wetenschap uit mysterie-scholen van oude culturen is niet langer verborgen. Yin-stamleiders trekken de wereld rond om hun kennis te delen over verbinden met zichzelf, de ander en de natuur. Religies in mannenmacht verliezen aanhang. Ondertussen raast een doorgeschoten economie verder naar een onvermijdelijk eindpunt. Op de valreep kan ware vrouwelijke energie in samenwerking met ware mannelijke energie in een Yin-Yang balans de crash opvangen. Al lijkt de tijd te dringen, de uitkomst van dit verhaal boeit me minder dan het proces ernaartoe. Het verloop van de mensheid laat ik in handen van een groter plan dat ik niet kan doorgronden, in vol vertrouwen dat precies dat gebeurt wat gebeuren moet om evenwicht op aarde te verwezenlijken.


Mademoiselle Marteaux